λόγια βαριά

Έχει η πραγματικότητα ένα βάρος τέτοιο

από μόνη της

που καμία λέξη

κανενός

δεν τη βαραίνει πιο πολύ.

Advertisements